اخبار

درباره ی ما

Untitled-1

اولین خاطرەی تاسیس انجمن ادبی بوکان از زبان اولین مسئول این انجمن :

ذهنیت تاسیس انجمن ادبی بوکان به سالهای پیش از دهەی هفتاد شمسی برمیگردد.اما شرایط و اوضاع آن دوران به شکلی بود که نویسندگان و شاعران نمی توانستند در چارچوب یک انجمن گرد هم بیایند.مرحوم استاد ابراهیم افخمی اولین کسی بود که بدون انتخابات  نام انجمن ادبی بوکان را اعلام کرد اما هیچ وقت جلسه و نشستی برگزار نشد.

سال ١٣٧٢،ادارەی فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان بوکان تاسیس شد که محل آن ساختمان کتابخانەی عمومی صلاح الدین ایوبی بود.مسئول وقت این ادارە،آقای سعید کیا،از نویسندگان و شاعران آن زمان خواست که انجمن ادبی را راەاندازی کنند.آن زمان شاعران و نویسندگانی چون استاد حقیقی،استاد افخمی،ماموستا رحمن ناصری،استاد حسنخالی،استاد هنرپژوه،استاد نوری،فتاح امیری،محمد رمضانی،احمد مولانی،سعید نجاری(ئاسۆ)،امین گردیگلانی،ماموستا محمد قزلجی،مصطفی ایلخانیزاده،ناصر وحیدی،ایرج ناهید،حسین شیربیگی،محمدامین شامحمدی،قادر آزمند،قادر فرامرزی،رحمن طرغه….هرازگاهی آثارشان در مجلات آن زمان (برای مثال مجله سروە چاپ) میشد.

در اولین انتخابات انجمن که ٥٣ نفر حضور داشتند،١٢ نفر برای تشکیل هیأت مدیره نامزد شدند که پس از رای گیری ٧ نفر از آنان به شرح زیر به عنوان هیأت مدیره برگزیدە شدند:١-سعید نجاری،٢-فتاح امیری،٣-ناصر وحیدی،٤-محمد رستم زاده،٥-محمد رمضانی،٦-ایرج ناهید،٧-قادر فرامرزی.

پس از این انتخابات انجمن رسماً فعالیتهای خود را با جدیت شروع کرد بطوریکه بعد از گذشت ٥ سال، ١١ نفر از اعضای آثار خود را منتشر کردند.شهرت انجمن مرزها را درنوردید و تعداد اعضای آن به ١٠٤ نفر افزایش پیدا کرد.اما در سالهای بعد این فراز زرین به تدریج به فرودی چشمگیر بدل گشت که با وجود چندین بار تلاش برای سازماندهی دوبارەی انجمن متاسفانه عملا نتیجه ی مطلوبی حاصل نشد.این وضعیت تا بهار سال ١٣٩٤ ادامه داشت تا اینکه از سوی جمعی از جوانان مشتاق ادبیات،اقدامی تازه و جدی تر به نسبت گذشته برای بازسازی انجمن ادبی بوکان انجام شد.

در آخر برای این عزیزان آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم همکاری و پشتیبانی ما و تلاش و کوشش این نسل جدید و نیزامکاناتی که دستگاههای ذیربط میتوانند برای توسعه ی انجمن فراهم آورند،برگی پربار و زرین بر تاریخ ادبیات بوکان بیافزاید.

تیرماه ١٣٩٤ شمسی

محمدسعید نجاری(ئاسۆ)

هیأت اجرایی این دورەی انجمن عبارتند از :

جلال نجاری

روبار بداغی

محمود محمدیان

کمال کریمی

لازم به ذکر است که :

١-این سایت تنها سایت رسمی انجمن ادبی بوکان است و این انجمن در قبال مطالب و مواضعی که در فضاهای مجازی اعم از سایت،ویبلاگ،شبکەهای اجتماعی و… به نام انجمن ادبی بوکان منتشر میشوند هیچگونه مسئولیتی ندارد.

٢-مطالبی کە در این سایت نشر میشوند صرفا آرای نویسندگان آنهاست.